Foreningen Norsk Lokalradio arbeider for å:

  • Sikre en sterk, bærekraftig og fremtidsrettet lokalradiobransje i Norge.
    Foreningen Norsk Lokalradio arbeider for at både små og store, ideelle og kommersielle, lokalradioer skal ha gode rammevilkår og sikres sin naturlige posisjon i det digitale radiomarkedet ved slukking av FM-båndet.

  • Arbeide for rettighetsspørsmål og –avtaler for alle typer lokalradiostasjoner, uavhengig av distribusjonsplattform.

  • Være en synlig og tydelig stemme i politiske og bransjerelaterte spørsmål rundt medlemmenes virksomhet

  • Være et samlende og kunnskapsdelende kollegium og aktivt arbeide for å øke kompetanse og troverdighet